GJ8新品預定//

窗的機率應該都不大XDD剛好考完試瞬間噴了好多草稿

1.胸章or零錢包 共兩款 (如果零錢包有廠商可以做那胸章圖繪另外畫)
草稿

---------------------------- <黑白> ---------------------------------------------------------------<猿美>---------------------------------

2.A4夾鏈袋 吠舞羅//
草稿


其他未定->小胸章 紙袋(黑籃)

以上

題目 : 同人商品§製作§
部落格分类 : 漫畫卡通

發表留言

秘密留言